روش های قیمت گذاری کالا یا خدمات

زمان مطالعه: 2 دقیقه

05 اسفند 1402

روش های قیمت گذاری کالا یا خدمات

قیمت گذاری محصول یکی از مهمترین تصمیمات بازاریابی است که میتواند بر سود، فروش، رضایت و وفاداری مشتریان تاثیر بگذارد. برای انتخاب بهترین استراتژی قیمت گذاری باید عوامل مختلفی مانند هزینه تولید، ارزش افزوده، تقاضا، رقابت، بازار هدف و اهداف کسب و کار را در نظر گرفت.

در این مقاله، ما قصد داریم به معرفی و توضیح انواع روشهای قیمت گذاری محصول بپردازیم. این روشها را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

  • قیمت گذاری بر حسب هزینه (Cost-Based Pricing): در این روش، قیمت محصول بر اساس هزینه تولید آن به علاوه یک درصد سود مورد نظر تعیین میشود. این روش ساده و قابل پیشبینی است، اما ممکن است از ارزش واقعی محصول برای مشتریان غافل شود.
    قیمت گذاری بر حسب ارزش کالا در ذهن مشتری (Value-based Pricing): در این روش، قیمت محصول بر اساس ارزشی که مشتریان برای آن قائل هستند تعیین میشود. این روش به تولید کننده اجازه میدهد تا از ارزش افزوده محصول بهره ببرد، اما نیازمند تحقیقات بازاریابی و شناخت مشتریان است.
  • قیمت گذاری بر اساس شرایط بازار (Market-Based Pricing): در این روش، قیمت محصول بر اساس عوامل بازاری مانند تقاضا، رقابت، قیمت محصولات جایگزین و قیمت روانی تعیین میشود. این روش به تولید کننده اجازه میدهد تا با تغییرات بازار هماهنگ شود، اما ممکن است به هزینهها و اهداف کسب و کار توجه کافی نشود.
  •  تعیین حداقل پوشش هزینهها (Break-Even Pricing): در این روش، قیمت محصول بر اساس هزینههای تولید آن به علاوه یک درصد سود مورد نظر تعیین میشود. این روش برای کسب و کارهایی که نیاز دارند تا حداقل مقداری از هزینهها را با فروش محصولات پوشش دهند، مناسب است.
  • قیمتگذاری پایین (Penetration Pricing): این روش برای ورود به بازارهای جدید استفاده میشود. در این روش، قیمت محصول را به گونهای تنظیم میکنند که کمتر از رقبا باشد تا مشتریان را جذب کنند و سهم بازار را افزایش دهند.
  • قیمتگذاری بر اساس بازار هدف (Target Pricing): در این روش، قیمت محصول را بر اساس مشتریان هدف خود تعیین میکنید. برای این منظور، باید بازار هدف خود را به گروههای مختلف تقسیم کنید و برای هر گروه یک قیمت متفاوت در نظر بگیرید.
  • قیمتگذاری روانی (Psychological Pricing): این روش بر اساس روانشناسی مشتریان عمل میکند. در این روش، قیمت محصول را به گونهای تنظیم میکنند که برای مشتریان جذاب و قابل قبول به نظر برسد. برای مثال، قیمت محصول را 99 تومان به جای 100 تومان قرار میدهند تا مشتریان فکر کنند که قیمت کمتری پرداخت میکنند.